Jankovič, Jozef
294 artworks
in 114 collections
16321 views
Back to artists page

Jozef Jankovič

* 08.11.1937 Pressburg – ✝ 06.06.2017 Pressburg

monumentalist , sculptor , draftsman , painter , jeweler , graphic artist , computer graphic designer , teacher , illustrator

Jozef Jankovič je vedúcou osobnosťou moderného slovenského sochárstva, jeho tvorba od 60. rokov rezonuje v širokom medzinárodnom kontexte. Uskutočnil v slovenskom umení revolučnú premenu: tradičný obraz hrdinu nahradil obrazom obete, poníženej a zranenej ľudskosti, na ktorú nazerá raz ironickým, groteskným, inokedy tragikomickým pohľadom. 

Jankovičovo celoživotné dielo je monumentálnym podobenstvom o človeku, o drámach jeho individuálneho a spoločenského údelu, o odcudzení sebe samému i o totalitnej moci v jej najrozmanitejších podobách. Svojou tvorbou Jankovič vždy upozorňoval na existenciálne limity ľudského osudu a do diel vkladal adresné civilizačné, spoločensko-politické a morálne posolstvá, za čo bol v 70. a 80. rokoch prenasledovaný vtedajším socialistickým režimom.

Hoci počas politickej normalizácie bol sochár vylúčený z výtvarného diania a venoval sa „malým“ formám: kresbe, šperku a ako jeden z prvých na Slovensku systematicky tvoril v oblasti počítačovej grafiky, v 80. rokoch sa znovu dokázal vrátiť k veľkorozmernej i komornej soche a reliéfu. Jankovič svoje sochy temer vždy „situačne“ definuje: uzavreté do klietok a väzení, zamotané do sietí a pavučín, zakliesnené medzi múry, okná a schody, postavené na piedestály víťazstva a triumfu neraz až priveľmi priamo a kruto odhaľujú odvrátené stránky našej moci a bezmoci.

Študoval na VŠVU v Bratislave (1956 až 1962, prof. J. Kostka). Pedagogicky činný od roku 1990, profesor na VŠVU v Bratislave (1994 – 2007). Dvakrát vystavoval na Bienále v Benátkach (1972, 1995), je nositeľom prestížnych medzinárodných cien: z bienále mladých v Paríži (1969), Herderovej ceny (1983). Počas politickej normalizácie bol vylúčený z výtvarného diania a aktívne fungoval na alternatívnej – neofi ciálnej scéne. Z medzinárodných výstav: Europa, Europa, Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, Bonn; Riss im Raum, Martin-Gropius-Bau, Berlin (1994); Aspekte / Positionen 1949 – 1999, Museum moderner Kunst, Viedeň; Global Conceptualism: Points of Origin 1950s – 1980s, Queens Museum of Art, Oueens (1999). Realizoval sochárske práce v Chorvátsku, Slovinsku, Nemecku, vo Francúzsku (Paríž), v Južnej Kórei (Soul). Okrem voľnej a exteriérovej sochy a reliéfu sa venoval počítačovej grafike, kresbe i šperku.

Has been active in

Bratislava (1956 - 1962), Bratislava

Relationships

Viktor Frešo
Martin Piaček
Ondrej 4. Zimka
Petra Petríková
Robert Szittay
Štefan Papčo
Miroslava Podmanická
Andrej Csillag
Peter Machata
Ivan Patúc
Roman Hrčka
Dominik Monček
Jakub Liška
Jozef Kostka
Patrik Kovačovský
Bohuš Kubinský
Eva Masaryková
Michal Moravčík