Ex libris M. H. (Milan Horníček)

Hana Storchová

date:
measurements: 105 x 75 mm
work type: graphics
material: paper
technique: etching
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: 1/2020/F - 94
collection: XVI. Trienále českého ex libris 2020
Akademická malířka Hana Storchová je dlouhodobou členkou Spolku sběratelů a přátel exlibris a pravidelně se zúčastňuje spolkových akcí, z čehož lze vyvodit, že nestojí mimo vnitřní dění. Dokazuje to nakonec i frekvence obesílání soutěží a výstav, kam lze zařadit mimo jiné i přehlídky Trienále ex libris. Byla ostatně oceněna již při XIII. Trienále v roce 2011. Věnuje se převážně technice leptu a na svém kontě již má stovky knižních značek a novoročenek. Ještě před zahájením kvalifikačních studií se jí dostalo soukromé průpravy od Ludmily Jiřincové. Dlužno však rovněž dodat i její práci ilustrátorskou, kde se osvědčila zejména v oblasti grafického doprovodu vědeckých prací z oboru botaniky. Tím ovlivnila nemálo svoje námětové zaměření, ale stejně tak i smysl a cit pro ztvárňování zejména rostlinné říše. Možná to zanechalo stopy také na volbu formátu, kde zjevně tíhne spíše k menším rozměrům. Nechybí tu ani emocionální fantazie a vtipný nadhled, čímž jsou její artefakty příznačné. Felix Černoch, předseda Spolku sběratelů a přátel exlibris