Studie mnichů k obrazu Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém

Václav Brožík

date:
measurements: 303 x 230 mm
work type: drawing
genre: figural
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IK 119
V raných 80. letech 19. století tvůrčí vypětí Václava Brožíka gradovalo, aby v roce 1883 vyvrcholilo dokončením monumentálního plátna Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým (dnes na Staroměstské radnici v Praze). Finální podobě obrazu předcházelo nesčetné množství menších olejových i kresebných studí. Malíř si na nich precizoval jak kompoziční rozvržení, tak i drobné detaily kostýmů, postojů, a výrazů zachycených figur, z nichž mnohé nesou portrétní rysy Brožíkových přátel a příbuzných. Do této skupiny přípravných kreseb patří i studie z Galerie Jiřího Karáska zachycující skupinu prelátů kolem litomyšlského biskupa Jana Železného, který však na kresbě oproti konečné verzi obrazu chybí. Ze zachycených postav je proto možné identifikovat jen papežského auditora Bertholda z Wildungenu, který s pozorným výrazem naslouchá před rozevřenými soudními akty vynášenému rozsudku.