date:
measurements: 35 × 25,7 cm
work type: painting
genre: figural
material: canvas on paperboard
technique: oil
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IO 373
Malíř Platon Dějev, který přišel do Prahy spolu s československými legiemi přes Dálný východ v roce 1920, patřil k blízkým spolupracovníkům Karáskovy galerie, kde vykonával především restaurátorské práce. Jiří Karásek ze Lvovic mu také uspořádal v první polovině třicátých let ve své galerii dvě samostatné výstavy a jeho tvorbu propagoval jednak na stránkách periodik (například v sokolském Jasu), jednak v menší malířově monografii z roku 1936. Jakkoliv neznáme autorův tvůrčí záměr, víme, že Jiří Karásek ze Lvovic si obrazu Oběšený mimořádně cenil a považoval ho za malířovo nejsilnější dílo. Na stránkách Národních listů o něm napsal, že „je to symbol Ruska, trpícího pod bolševismem, hlava oběšeného, vytvořená v takové hrůze násilné smrti a rozkladu, že se mimoděk zachvějete“. V roce 1936 Jiří Karásek obraz zmiňuje společně s plátnem Projížďka na loďce (Povodeň) Grigorije Musatova (dnes ve sbírkách Národní galerie) jako ukázku „experimentujícího mladého umění“ v rámci expozice své galerie.