Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Ateliér Kozics v Bratislave

Stredoeurópsky grafik z 19. storočia

Stredoeurópsky grafik z 19. storočia - Ateliér Kozics v Bratislave

Ateliér Kozics bol v meste Pressburg, Pozsony, Prešporok/Bratislava vyše 70 rokov. Tvorba ateliéru pokrýva obdobie druhej polovice 19. storočia, zánik monarchie a krátko vstupuje aj do obdobia prvej Československej republiky. Eduard Kozics za spomínané obdobie svojou kamerou zachytil podobu mesta, jeho pamiatky, aj obyvateľov.

Údaje o založení ateliéru a prevádzkovaní fotografickej živnosti sa rôznia. Prvým Kozicsovým pôsobiskom bola kvetinová záhrada Slubekovho domu na Kozej 33 (1854), neskôr budova na Radetzkého námestí 34 (1858), po premenovaní v roku 1861 na Promenade 34, kde sídlil až do roku 1868. Poslednou adresou ateliéru až do jeho zaniknutia sa stala trojposchodová budova domu na Promenade 2 (po prečíslovaní v roku 1879 na Promenade 9, po roku 1899 na Kossuth Lajos tér 9). Posledné roky prevádzkovania ateliéru nie sú jednoznačné, môže ísť o rok 1926 alebo o rok 1929.

Zakladateľ ateliéru Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874) prišiel do mesta pravdepodobne medzi rokmi 1848 – 1850 po tvorivom pobyte vo Viedni u výraznej osobnosti rakúskej fotografie Andreasa Grolla (1812 – 1872). Cielene pracoval na vybudovaní ateliéru, jeho reklame, angažoval sa v mestskom zastupiteľstve a bol členom viacerých spolkov. 

PhDr. Elena Kurincová - Mesto v ateliéri / ateliér v meste (Múzeum mesta Bratislavy)

date:
measurements: výška 11.2 cm, šírka 10.4 cm
work type: grafikavoľná
genre: mestský motív
figurálna štafáž
in collections:
material: papier
technique: rytina, oceľoryt
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 1758