Bratislavský hrad v 19. storočí - pohľad zo západu

Karl Würbs, Louise Kotz

Karl Würbs, Louise Kotz – Bratislavský hrad v 19. storočí - pohľad zo západu
date:
measurements: výška 10.3 cm, šírka 16.1 cm, výška 14.8 cm, šírka 23.7 cm
work type: grafikavoľná
genre: staffage
material: paper
technique: litografia, podtlač
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
curator: Martina Vyskupová
inventory number: C 1823
tags: bratislava hrad