Skicár z roku 1914 - strana zo skicára

Ján Thain

date:
measurements: výška 20.5 cm, šírka 29.4 cm
work type: kresbaprípravnáskica
genre: figurative composition
landscape
material: paper
technique: pencil
institution: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, GNZ
inventory number: K 653/e
zo skicára: Skicár z roku 1914