Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Portrét stojaceho muža

Maďarský maliar

Maďarský maliar – Portrét stojaceho muža
date:
measurements: výška 190.5 cm, šírka 85.0 cm
work type: maliarstvoobraz závesný
genre: portrét
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, GNZ
inventory number: M 188
in collections:

    Celofigurálny portrét voľne stojaceho muža s knihou v ruke je napriek talentu svojho tvorcu evidentne školskou prácou. Dielo nie je signované, hoci aj školské práce si študenti akadémií značili. Je však málo príkladov portrétov celých stojacich postáv, s ktorými by mohol byť zmysluplne porovnaný. Tie známe pochádzajú z rúk absolventov viedenskej akadémie, na ktorej dva roky študoval okrem iných aj Lajos Artúr Halmi (1886 Budapešť – 1939 New York, USA).

Prvé hodiny maliarstva dostal vo svojom rodisku, ale jeho snom bolo štúdium hudby. Preto sa v roku 1883 zapísal na Viedenskú hudobnú akadémiu. Stal sa chránencom slávneho viedenského maliara Hansa Makarta (1840 Salzburg – 1884 Viedeň), ktorý uňho podporoval najmä maliarsky talent. Až po Makartovej smrti v roku 1884 Halmi začal študovať na Viedenskej akadémii výtvarných umení. O dva roky neskôr prestúpil do Mníchova, kde za svoju maľbu s názvom Poskúške (maď. Vizsga után) získal Munkácsyho cenu (obraz sa dostal do zbierky MNG v Budapešti). Štipendium mu umožnilo absolvovať pobyt v Paríži. Potom sa usadil vo Viedni, neskôr žil a tvoril v Berlíne a Budapešti. V roku 1910 odišiel do New Yorku, kde sa presadil ako portrétista spevákov Metropolitnej opery či členov spoločenskej elity (napr. portrétoval prezidenta Spojených štátov amerických Williama Tafta alebo deti Guggenheimovcov). 

Martin Šugár ● Z depozitára