Miloš Alexander Bazovský – Dve chalupy
date:
measurements: výška 29.6 cm, šírka 43.0 cm
work type: kresbaprípravnáštúdia
material: paper
technique: rudka
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 941
zo súboru: 142 kresieb