Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Do týchto debien

Juraj Meliš

Juraj Meliš – Do týchto debien
date:
measurements: výška 72.0 cm, šírka 51.0 cm
work type: sochárstvoobjekt
genre: abstraktná kompozícia
animálny motív
material: drevo
akryl
technique: brúsenie
maľovanie, akryl
rezanie
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: P 415