Kresba dievčatka

Janko Alexy

date:
measurements: výška 28.5 cm, šírka 22.3 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: yellowish paper
technique: rudka
inscription:
institution: Považská galéria umenia, PGU
inventory number: K 912
zo súboru: Zuzana Hraškovie