Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

P. Mária podobná bratislavskej

Slovenský grafik zo začiatku 19. storočia

date:
measurements: šírka 5.0 cm, výška 7.8 cm, výška 23.1 cm, šírka 18.8 cm
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná
material: papier, žltkastý
technique: drevorez
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: G 2759
zo súboru: ilustrácia z bližšie neurčenej knihy