Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez uvedenia názvu (projektart Renesanční majstri)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 42.5 cm, šírka 38.9 cm
work type: iné médiáinterpretáciainé médiákonceptiné médiáready made
genre: konceptuálny motív
material: fotografia
papier, knižný
lakovaný papier
ready made
spinky
vystrihovačky
technique: farba
fix, farebný
pero, guličkové, modré
farebná tlač
privlastnená tlač
šitie, zošívanie kancelárskou zošívačkou
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 121/h