Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez uvedenia názvu (NIRVANAQ)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 42.0 cm, šírka 29.7 cm
work type: iné médiáprojekt
genre: architektonický motív
konceptuálny motív
material: papier
technique: farba
pero, čierne
pero, guličkové, modré
farebná tlač
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 171