Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Náčrt vnútornej strany dverí na Slavíne

Rudolf Pribiš

date:
measurements: výška 39.5 cm, šírka 25.0 cm, výška 50.4 cm, šírka 33.5 cm
work type: kresba › prípravná
genre: figurálna kompozícia
material: papier, pauzovací, žltý
technique: ceruza
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: K 1140
samostatné dielo: náčrt vnútornej strany bronzových dverí na Slavíne