Slovenské národné múzeum v Bratislave. Vstupné priečelie počas stavebných prác.

Milan Michal Harminc

date:
measurements: výška 18.0 cm, šírka 13.2 cm
work type: architektúra
material: papier, fotografický
technique: pozitív, čiernobiely
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 453/d36