Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 21. Panel č. 2.

Pavol Paňák, Martin Kusý, Martin Kusý ml., Mária Kusá, Martin Hruška, Richard Kereškényi

date:
measurements: výška 99.9 cm, šírka 69.9 cm
work type: architektúra
material: papier
plast
kapa
technique: tlač
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: DD 304/2

Related artworks
by title, artist, tags...