Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Hladní

Koloman Sokol

Koloman Sokol - Hladní

    Už začiatkom 30. rokov 20. storočia sa Koloman Sokol predstavil ako mimoriadne zrelý tvorca grafických listov, ktoré upútali nielen technickou virtuozitou, drsným naturalizmom i psychologickým ponorom, ale najmä silou výrazu: V ohni, Pred odchodom, V cirkuse , Hladní, Za cieľom | Baníci. Úderné, expresívne grafické listy postrádali akékoľvek náznaky sentimentality, nostalgie či melanchólie, vyznačovali sa dovtedy nevideným dramatizmom, obohateným o prvky karikatúrnosti i sarkazmu. Tieto výjavy podmienené aj bolestivými osobnými spomienkami videl tak v Košiciach, ako aj v Prahe, kde žil a študoval, i v Mexiku, kde od roku 1938 pôsobil na grafickej škole a akadémii. 
 

Katarína Bajcurová ● Moderna : ...to najlepšie čo doma (v galérii) máme... / Koncepcia výstavy a text sprievodcu Katarína Bajcurová . Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012

date:
measurements: výška 37.4 cm, šírka 47.0 cm
work type: grafika › voľná
genre: figurálna kompozícia
in collections:
material: papier, ručný, nažltlý
technique: drevoryt
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 1414