Tabula III.

Federico Zuccarro – original by, Francesco Salviati – original by, Stefano Mulinari – graphic, Raffael – original by, Giuseppe Salviati – original by

Stefano Mulinari, Raffael, Federico Zuccarro, Giuseppe Salviati, Francesco Salviati - Tabula III.
date:
measurements: výška 65.0 cm, šírka 45.0 cm (list)
výška 51.1 cm (doska )
šírka 39.6 cm (doska)
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná › grafika › reprodukčná
genre: figurative composition
landscape
material: biely ručný papier
technique: lept, akvatinta, farebná
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 6036/3
z albumu: ...
order reproduction