Tabula V.

Stefano Mulinari – graphic, Parmigianino – original by

Stefano Mulinari, Parmigianino - Tabula V.
date:
measurements: výška 65.0 cm, šírka 45.0 cm (list)
výška 51.4 cm (doska )
šírka 39.8 cm (doska)
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná › grafika › reprodukčná
genre: figurative composition
religious motif
material: biely ručný papier
technique: lept, akvatinta, farebná
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 6036/5
z albumu: ...
order reproduction