Náčrt portrétu dieťaťa

Margita Czóbelová

date:
measurements: výška 18.5 cm, šírka 14.7 cm (list)
work type: kresbaprípravnánáčrtkresbaprípravnáskicakresbaprípravnáštúdia
genre: detský portrét
material: yellowish paper
technique: pencil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 10512/15
zo skicára: Skicár II. (15/32)
order reproduction