Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Figurálne štúdie 3.

Ladislav Mednyánszky

date:
measurements: šírka 36.0 cm, výška 46.3 cm
work type: kresba › prípravná
genre: figurálna štúdia
material: papier, biely
technique: uhoľ
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 11190
zo súboru: štúdie