Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Napájadlo s havranmi

Ladislav Mednyánszky

date:
measurements: výška 27.3 cm, šírka 21.0 cm
work type: kresba › prípravná › štúdia
genre: zátišie
tags: súmrak voda pole zviera horizont tvrdosť zvuk samota pochmúrnosť plenérizmus
in collections:
material: papier, nažltlý
technique: krieda, čierna
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 2731/a,b
licence: Creative Commons License public domain

search by similar colours

related artworks