Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Postavy svätcov-biskupov - 4 tabule

Slovenský maliar z 1. štvrtiny 16. storočia

Slovenský maliar z 1. štvrtiny 16. storočia - Postavy svätcov-biskupov - 4 tabule
date:
measurements: výška 146.7 cm, šírka 95.9 cm
work type: maliarstvo › maľba tabuľová
genre: náboženský motív
material: drevo
technique: tempera
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 2634
z celku: 4 tabule skrine oltára Svätého Mikuláša z Liptovskej Dúbravy