Slovenský rezbár okolo polovice 18. storočia, Neznámy rezbár – Anjel I.
date:
measurements: výška 81.0 cm
work type: sochárstvoskulptúra
material: wood
technique: carving
gilding
polychrome
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 1446
z celku: anjel z pravej strany oltára Kalvárie zo Sásy
order reproduction