Fragment ležiaceho Krista v hrobe

Neznámy rezbár

Neznámy rezbár – Fragment ležiaceho Krista v hrobe
date:
measurements: výška 121.0 cm
work type: sochárstvoskulptúra
material: wood
technique: polychrome
carving
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Katarína Kolbiarz Chmelinová
inventory number: P 1621
order reproduction