Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
Slovenský rezbár zo začiatku 18. storočia, Neznámy rezbár - Svätý Ladislav
date:
measurements: výška 174.5 cm
work type: sochárstvoskulptúra
genre: figurálny motív
material: drevo
technique: polychrómia
rezba
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 1622
z celku: z dvojice uhorských kráľov svätcov, pendant P 1623
order reproduction