Kľačiaci pastier I.

Neznámy rezbár

Neznámy rezbár – Kľačiaci pastier I.
date:
measurements: výška 67.4 cm
work type: sochárstvoskulptúra
material: wood
technique: carving
polychrome
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Katarína Kolbiarz Chmelinová
inventory number: P 1767
z celku: súčasť neúplného Betlehema spolu s P 1765, P 1766, P 1768, P 1771
order reproduction