Slovenský rezbár z 3. tretiny 18. storočia, Neznámy rezbár – Madona s dieťaťom
date:
measurements: výška 36.5 cm
work type: sochárstvoskulptúrakomorná
genre: figurative composition
material: wood
technique: polychrome
carving
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 394
order reproduction