Slovenský rezbár zo začiatku 16. storočia – Apoštol s knihou
date:
measurements: výška 93.5 cm
work type: sochárstvoskulptúra
genre: figurative composition
material: wood
technique: polychrome
carving
gilding
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 79
z celku: pôvodne súčasť neznámeho oltárneho celku
order reproduction