New York

Juraj Bartoš

date:
measurements: výška 30.4 cm, šírka 45.8 cm
work type: photography
object type: pozitívstredný formát
material: photographic paper
technique: color photography
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Aurel Hrabušický
inventory number: UP-DK 4413
zo súboru: New York
order reproduction

Bartoš zaznamenáva komplex vizuálnych informácií – rôzne texty, názvy, nápisy, anonymné posolstvá vytvárajú sémantický kontrapunkt voči okolitému predmetnému aj ľudskému prostrediu. Spolu s grafitmi (mesto malo vtedy za sebou prvú veľkú vlnu graffi ti-artu), „dekolážovanými“ plagátovými stenami tvorili dôležitú sémantickú vrstvu Bartošovej vizuálnej správy o New Yorku. 

Zuzana Koblišková ● Juraj Bartoš. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009.