Metallurgist from Istebné

Karol Kállay

date:
measurements: výška 59.0 cm, šírka 49.0 cm
work type: photography
material: photographic paper
technique: black-and-white photography
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-DK 47
in collections:
order reproduction

 

Prúdy svetla, zväzky svetelných lúčov sa rinú odkiaľsi zhora a ožarujú interiéry továrenských hál, presvecujú postavy hutníkov a železiarov, ktoré sa takmer rozplývajú v tajomnom svetle, podobne ako na výjavoch z oltárnych obrazov. Mystická žiara šťastnej budúcnosti ako pri výjave zvestovania označuje vyvolených a predurčuje ich na mimoriadne, takmer zázračné skutky – na „hrdinstvo práce“.

Hrdinovia práce pózujú aj na individuálnych portrétoch. Na snímkach Karola Kállaya a Štefana Tamáša sa ich postavy opäť vynárajú z mysteriózneho prítmia. Iba na chvíľu sú vytrhnutí z práce a na ich tvárach vidno ešte stopy predchádzajúceho úsilia. Prítmie opäť evokuje temnosvitné pozadie barokových portrétov, ale celkové poňatie, výraz tváre, doplnkové rekvizity sú úplne súčasné.

Aurel Hrabušický ● Zaujatí krásou / Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii 1950 (Slovenská národná galéria, 2013)