Súčasná európska grafika - Španielsko

Košický autor

date:
measurements: výška 61.0 cm, šírka 95.0 cm
work type: applied artgraphic design
material: paper
technique: letterpress
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 852
in collections:
samostatné dielo: plagát k v��stave
order reproduction