Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Výstava moderného umeleckého priemyslu. Sväz československého diela, Východoslovenské muzeum, Košice

Ľudovít Fulla, Košický autor

Z počiatočného štádia, keď sa na ploche plagátu opakoval princíp knižných obálok tvorených autorskou litografickou kresbou, doplnenou písmom vybratým faktorom v tlačiarni (E. Krón, R. Berény) sa postupne vyvinul až k modernému plagátovému dizajnu reprezentovanému novou typografiou a vecnosťou – F. R. Blažko, L. Sutnar, Z. Rossmann či Ľ. Fulla.

Dagmar Poláčková ● Katalóg k výstave Nové Slovensko (SNG, 2011) - str. 127

date:
measurements: výška 62.5 cm, šírka 94.5 cm
work type: úžitkové umenie › dizajn grafický › plagát
tags: nové slovensko
in collections:
material: papier
technique: kníhtlač
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 884
samostatné dielo: plagát k výstave

search by similar colours

related artworks