Studňa lásky

Ivan Riabič

date:
measurements: výška 29.5 cm, šírka 21.0 cm (veľkosť papiera)
výška 6.0 cm (veľkosť kresby)
šírka 8.0 cm,
work type: kresbafunkčnáilustrácia
genre: staffage
material: zažltnutý akvarelový papier
technique: spraying
black ink brushwork
inscription:
institution: Turčianska galéria, TGM
inventory number: K 1428
z celku: Ján Domasta: Povesti o hradoch II. Martin, Vydavateľstvo Osveta 1991. 3. rozš. vyd. 347. s. Kapitolová hlavička na strane 269.