Denisa Lehocká – Untitled
date:
measurements: unknown
work type: iné médiá
object type: object
genre: abstract motif
material: plastic
textile
plaster
technique: mixed media
institution: Private property

Lehockej kresby, objekty a inštalácie unikajú akýmkoľvek pokusom o analýzu a sú tým (u nás pomerne vzácnym) druhom umenia, ktoré neguje pokusy o ukotvenie v určitom štýle alebo tradícii.