Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Minister Ferdinand Ďurčanský a Alexander Mach na púti v Levoči

Jozef Cincík

date:
measurements: výška 26,11 cm, šírka 24,65 cm
work type: fotografia
genre: figurálna kompozícia
technique: čiernobiela fotografia
inscription:
institution: Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK
in collections:

 

Alexander (často prezývaný Šaňo) Mach vyštudoval bohoslovectvo, no kňazom sa nikdy nestal. Ako veľmi mladý začal byť politicky činným a do HSĽS vstúpil v roku 1922, aby sa spolu so svojím „mentorom“ Vojtechom Tukom stal vedúcim predstaviteľom jej radikálneho krídla.

Okrem politickej karéry je v roku 1938 Mach tiež úspešným žurnalistom, už niekoľko rokov pôsobí ako šéfredaktor časopisu Slovák, hlavného tlačového orgánu stranu. Má to byť práve on, kto už onedlho oznámi v rozhlasovom vysielaní osamostatnenie slovenského štátu a po boku Tuku bude viesť protižidovskú politiku, vďaka ktorej sa stane postavou dobovej riekanky: „Od Prešova ide vlak, sedí na ňom Šaňo Mach. Všetci Židia utekajú, lebo majú strach.“

Peter Gasparik ● sen X skutočnosť UDALOSTI SLOVENSKÉHO ŠTÁTU V 4 KAPITOLÁCH