Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Karikatúry z nástenných Ľudových novín

Neznámy autor

date:
measurements: výška 25 cm, šírka 21,8 cm
work type: úžitkové umenie
genre: figurálno-znaková kompozícia
technique: tlač
institution: Slovenský národný archív
tags: karikatúra
in collections:

 

Hlavným nástrojom „usmernenia“ slovenskej kultúry v – skôr zamýšľanom ako skutočnom – národno-socialistickom duchu podľa nemeckého vzoru sa stal Úrad propagandy (ÚP). Tento vplyvný a byrokraticky značne rozbujnený orgán pod dozorom nemeckých poradcov, tzv. beráterov mal za úlohu „bdieť nad verejnými záujmami v odbore mu sverenej pôsobnosti, odvracať v ňom všetky nebezpečenstvá a odstraňovať poruchy“. Jeho úlohou bolo „usmerňovať tlač, rozhlas, divadelníctvo, film, slovenské výtvarné a hudobné umenie v súlade so záujmami štátu a v duchu registrovaných politických strán“. Do kompetencie ÚP, jeho tzv. kultúrneho oddelenia (referát Ferdinanda Hoffmanna) teda spadalo aj výtvarné umenie.

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)