Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Karikatúry z nástenných Ľudových novín

Neznámy autor

date:
measurements: výška 30 cm, šírka 13,52 cm
work type: úžitkové umenie
genre: figurálno-znaková kompozícia
karikatúra
technique: tlač
inscription:
institution: Slovenský národný archív
in collections:

 

V diele text:

Churchill bol 14. augusta na návšteve v Moskve u Stalina. Svet vedel, že je to nie zdvorilostná návšteva, ale že Churchill bol pre rozkrazy, ktoré mu dal krvavý vladár Moskvy. Tento rozkaz bol: zriadenie druhého frontu, aby sa boľševikom uľachčilo v kliešťach nemeckých a spojeneckých vojsk. Churchill 19. augusta splnil Stalinov rozkaz a nariadil veľké vylodenie neikoľkých divízií na francúzske pobrežie pri Dieppe. Nemecká armáda však dala Churchillovi rázne poučenie. Podrobné zprávy hovoria o výsledku a neúspechu tohto podniku. Ako sa tváril Stalin, keď mu Churchill 23. augusta oznamoval výsledok pokusu o druhý front, to najlepšie znázorňuje tento obraz (Stalin narieka).