Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Kresby z albumu Arbeit macht frei - Na drôte

František Reichentál

 

Medzivojnový modernista František Reichentál (1895—1971) sa z obáv pred rasovým prenasledovaním pod cudzím menom skrýval v Maďarsku. Pokúsil sa o svojskú, regionálne podfarbenú redakciu sociálnej maľby, ktorá sa v jeho podaní vyznačovala tradičnejším „realizmom účasti“, podtrhnutým využitím temnosvitnej maľby. Ako jeden z prvých, krátko po vojne, reagoval na holokaust (v koncentrákoch zahynula časť jeho rodiny) sériou uhľokresieb Arbeit macht frei, album r. 1946 vydal Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. 

date:
measurements: výška 28 cm, šírka 21 cm
work type: kresba
genre: krajina s figurálnym motívom
vojnový motív
in collections:
material: papier
technique: uhoľ
inscription:
institution: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislava

search by similar colours