Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Zajatý povstalecký vojak

Foto Wehrmacht

date:
measurements: výška 1,69 cm, šírka 1,18 cm
work type: fotografia
genre: portrét
vojnový motív
technique: negatív, čiernobiely
institution: Slovenský národný archív
tags: muž vojak pohľad oči SNP
in collections:

Keď nacisti porazili Povstanie, zatkli nielen partizánov, ale aj vojakov. Kým ich popravili alebo odvliekli do táborov, vykonali ich evedenciu. Výsledkom bola kartička s údajmi a fotografiou – po mnohých z nich to bola posledná stopa, ktorá zostala. Do nacistických zajateckých a koncentračných táborov bolo zavlečených približne dvadsaťtisíc zo šesťdesiattisíc účastníkov SNP. Okrem toho je na území Slovenska 211 masových hrobov a v nich ľudí, ktorí boli zavraždení.