Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Tanečnica

Jozef Bendík

date:
measurements: šírka 50 cm
výška 52 cm
work type: maliarstvo
genre: figurálna kompozícia
material: kartón
technique: olej
inscription:
institution: Súkromný majetok
inventory number: TMP 487
in collections:

 

Programovo sa námetom Cigánov venoval prešovský výtvarník Jozef Bendík. Jeho dielo z 30. a 40. rokov 20. storočia, považované za najhodnotnejšie, predstavuje jasne nastavený program, v ktorom demonštruje svoj vzťah k cigánskej menšine. Spolu s Mikulášom Jordánom, Ernestom Rákosim a Júliusom Törökom predstavuje nasledovníka vývojovej línie tradície východoslovenského maliarstva v lokálnom kontexte s odkazom na Pála Szinyeiho-Merseho, ktorého dielo kontinuálne ovplyvňuje spomínaných autorov.

Jozef Bendík sa vo svojich dielach odvoláva na ľudový žáner, miestny folklór s dôrazom na sociálno-kritický aspekt, ktorý vrcholí v námetoch cigánskeho etnika. Bendíkova obľúbenosť v danej téme spočívala v jeho angažovanom prístupe k sociálnej problematike etnika, ktoré sa vymedzovalo voči majoritnému obyvateľstvu. V jeho prácach môžeme nájsť motívy rodiny, zábavy, oddychu – aktívnych činností, ktoré sú zachytené v dynamických figurálnych kompozíciách. Práve dynamickosť a kompozičná teatrálnosť podporuje v zvolených námetoch pocit slobody a voľnosti.

Miroslav Kleban ● Vypovedaní - Cigáni v Slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia