Nestrieľajte na pianistu - Klietka

Sylvie Réno

Sylvie Réno – Nestrieľajte na pianistu - Klietka
date:
measurements: výška 226.5 cm, šírka 279.5 cm, hĺbka 280.0 cm
work type: inštaláciapriestorová
object type: objekt
material: obalový kartón
technique: bonding
assemblage
inscription:
institution: Východoslovenská galéria, VSG
inventory number: P 354/a
z celku: nesatrieľajte na pianistu