Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Gabriela Preissová:Gazdiná roba II.

Štefan Bunta

Štefan Bunta - Gabriela Preissová:Gazdiná roba II.
date:
measurements: výška 100.0 cm, šírka 56.0 cm
work type: úžitkové umenie › scénografia › divadelná
material: papier
technique: pozitív
inscription:
institution: Východoslovenská galéria, VSG
inventory number: UPV 143