17. august 2022
Kolekcia obsahuje 20 diel
2 minúty

Kruh patrí medzi najjednoduchšie a najstaršie geometrické tvary, nachádzajúc sa v prírodnom, ako aj v kultúrnom svete. Zatiaľ, čo kruh nesie symbolický význam jednoty, nekonečna, či cyklu, môže taktiež oddeľovať vnútorný obsah od vonkajšieho. Kolekcia sleduje rozmanité typy využitia, či zachytenia kruhu, ktorý v dielach predstavuje vyjadrovaciu pomôcku vo vizuálnom svete.

Kolekcia má diváka povzbudiť k citlivejšiemu vnímaniu symbolického významu tvarov, či už vo svete umenia, alebo pri každodenných skúsenostiach.

Kolekcia je rozdelená na sekcie. Prvú sekciu otvára, ako spoločný znak, ženská postava. Druhá sekcia predstavuje diela Júliusa Szabó. Na jeho dielach, nie ojedinele nachádzame kruhy napriek rozmanitosti zobrazených scén. Kruhy v dielach Júliusa Szabó sa nám tak môžu predstavovať v akomsi motíve večnej všadeprítomnosti. Spoločným znakom tretej sekcie je kruh v zobrazení lopty, ako súčasť hry. Štvrtá sekcia zobrazuje využívanie kruhovej podoby, ako typ štylizácie. Znakom piatej sekcie je kruh, ako koleso. Šiestu sekciu spája voľný planetárny znak. Spoločným znakom poslednej sekcie je mužské telo, čím uzatvára celá kolekcia.ň

Timárová Lucia

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.