Hůla, Jiří

5 diel
v 1 kolekcií
235 videní

Zoznam autorov

Jiří Hůla

príp. Jiří Hula

* 07.06.1945 Praha

Hula Jiří, nar. 7.6.1945 v Prahe, študoval na Prírodovedeckej fakulte Palackého univerzity v Olomouci odbor matematika-telesná výchova. Od r. 1980 je výtvarne činný.

Diela autora