V kresbách a grafikách kapitána Roberta Battyho cítiť nostalgiu a romantické predstavy o ďalekých cestách po starom kontinente. Svoju cestu do Prešporku na začiatku 19. storočia ilustroval sériou kresieb zachytávajúcich dominanty mesta a poetickú atmosféru dunajskej krajiny z pohľadu dobového turistu.

Robert Batty bol vášnivým cestovateľom, kresliarom a maliarom akvarelov. Narodil sa 5. augusta 1789 v Londýne. Jeho otec, Dr. Robert Batty (1763 – 1849), bol lekár a zberateľ umenia, pričom lásku k umeniu preniesol aj na svojho syna a dcéry. Robert v roku 1813 dokončil štúdium medicíny na Cambridge a nastúpil k vojsku ako granátnik do prvého pešieho pluku. Slúžil v západných Pyrenejach a zúčastnil sa „bitky všetkých bitiek“ pri Waterloo 18. júna 1815, kde bol zranený. Známe sú jeho listy a spomienky na túto udalosť. Od roku 1822 bol členom Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Kráľovskej akadémie, kde v rokoch 1825 až 1832 pravidelne vystavoval.

Krajinárska kresba bola v tom čase dôležitou súčasťou vojenského výcviku. Často ju vyučovali skúsení umelci a vojenskí dôstojníci museli zvládnuť rôzne techniky kresby s ohľadom na lokalitu, terén, klady a zápory architektonických prvkov, aby vedeli strategicky naplánovať útok či obranu. Vojenskí inšpektori boli tiež zodpovední za vytváranie územných máp, vojenských plánov či výhľadov do prírody.

V rokoch 1822 až 1832 cestoval Batty po Európe, navštívil Holandsko, Belgicko, Francúzsko a Nemecko. Jeho diela vychádzali ako ilustrácie ku knihám už počas jeho vojenskej služby, v roku 1822 vyšli Francúzske scenérie (French Scenery), v roku 1823 Nemecké scenérie (German Scenery) a Waleské scenérie (Welsch Scenery). V roku 1826 nasledovali Scenérie Rýna, Belgicka a Holandska (Scenery of the Rhine, Belgium, and Holland), v roku 1828 potom Hannoverské, saské a dánske scenérie (Hanoverian, Saxon, and Danish Scenery) s úvodným slovom anglického kráľa Juraja IV. V roku 1832 to boli Vybrané pohľady na hlavné mestá Európy (Select Views of the Principal Cities of Europe).

Robert Batty, Robert Acon, John Acon – Pohľad na Bratislavu, 1823, Galéria mesta Bratislavy

Robert Batty, Robert Acon, John Acon – Pohľad na Bratislavu, 1823, Galéria mesta Bratislavy

 

Hlboké priehľady do krajiny s nízkym horizontom otvárajú pohľady do diaľky. Obloha a jej atmosféra dáva krajine a mestu priestor, aby vynikla ich krása. Podobne je to aj na drobnom oceľoryte s názvom Výhľad z hradu v Prešporku (View from the Castle, Presburg), ktorý vznikol podľa kresby a vyšiel v Londýne v lete roku 1823.

Pohľad z hradnej terasy ponad rieku Dunaj smerom na južný breh je pomerne netradičný. Z dominánt panorámy zachytáva barokovú vežu Dómu sv. Martina, ktorá sa vynímala na horizonte do roku 1833, keď ju zničil požiar po údere blesku. Kresba vznikla z nádvoria zhorenej ruiny hradu, zničeného požiarom v máji 1811. Štafážne postavy cestovateľov s ďalekohľadom a paličkou a vtáci krúžiaci nad strechami domov oživujú a sprítomňujú snové mesto. Hľadia k Dunaju, po ktorom sa plaví „lietajúci“ – loďkový most. Na opačnom brehu rieky sa rozprestierajú lužné lesy a v tom čase ešte pomerne nový park Sternallee (dnešný Sad Janka Kráľa). Hustú zástavba dnes už neexistujúcej štvrte Vydrica pod hradbami zdobia kŕdle vtákov na strechách domov.

Robert Batty, Robert Acon, John Acon – Pohľad na Bratislavu, 1823, Galéria mesta Bratislavy, detail

Robert Batty, Robert Acon, John Acon – Pohľad na Bratislavu, 1823, Galéria mesta Bratislavy, detail

 

Robert Batty zachytil dobový Prešporok ešte na niekoľkých zobrazeniach, ktoré má Galéria mesta Bratislavy vo svojej zbierke. Dielo Pohľad zo severu na hrad a panorámu mesta (inv. č. C 1720, 23950) ukazuje mesto z lesnatého územia dnešných Palisád a dramatický efekt podtrhuje veľkým mračnom na horizonte. Pohľad z juhu (inv. č. C 1719, 1734) približuje atmosféru voľného času Prešporčanov – kúpanie a člnkovanie na Dunaji pri západe slnka. Tieto diela sa však nelíšia od tradičných zobrazení, aké v 19. storočí vytvorili mnohí iní krajinári, napríklad Jozef Anton Lántz, Jakob Alt či Ignác Josef Weißenberg.

Robert Batty, John Allen – Pohľad na Bratislavu zo severu, 1822, Galéria mesta Bratislavy

Robert Batty, John Allen – Pohľad na Bratislavu zo severu, 1822, Galéria mesta Bratislavy

Robert Batty, William T. Radclyffe – Bratislava v 19. stor., pohľad z juhu, 1823, Galéria mesta Bratislavy

Robert Batty, William T. Radclyffe – Bratislava v 19. stor., pohľad z juhu, 1823, Galéria mesta Bratislavy

 

Ďalšie pohľady na starú Bratislavu nájdete v kolekciách Výletné miesta Prešporka a Karol Frech a Bratislava.

 


Výberová bibliografia:

BRYAN, Michael. Dictionary of painters and engravers, biographical and critical. Volume I. A - K. London : George Bell and sons, 1886.

JANČOVÁ, Katarína. Bratislava v grafike minulých storočí. In: VÁROSS, Marian (ed.). Zo starších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965, s. 287-336.

HAUSMANN, Manfred – PLATH, Helmut. Das Skizzenbuch des Robert Batty Lieutt. Colonel Romantische Reise durch Norddeutschland im Jahre 1825. Hannover : Heinrich Feesche Verlag, 1973.

NEBEHAY, Ingo – WAGNER, Robert. Bibliographie altösterreichischer Ansichtswerke aus fünf Jahrhunderten. Die Monarchie in der topographischen Druckgraphik von ... Zv. I.-III. Graz : Akad. Druck u. Verl. Anstalt, 1981 – 1983.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.