Eva Kašáková je grafická dizajnérka a absolventka Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU. V jej portfóliu nájdeme výtvarné katalógy pre nezávislé vydavateľstvo La Piscina z Tenerife alebo publikácie pre Divadelný ústav. Jej Malý dizajn blog je jedným z mála tuzemských online zdrojov, ktorý neponúka recyklované aktuálne trendy, ale pôvodné texty a kritický pohľad na dianie u nás. Na potulkách Webom umenia a históriou úžitkovej grafiky nás Eva zavedie do Košíc.

Sekcia „úžitkové umenie“ na Webe umenia je malou sondou do histórie propagačnej grafiky na Slovensku. Jej veľkú časť tvoria galerijné a múzejné plagáty, medzi ktorými Evu zaujali najstaršie datované plagáty Východoslovenského múzea v Košiciach. Pochádzajú z košickej litografickej dielne Hermes, ktorá vytvorila pre múzeum množstvo propagačných materiálov. Medzi dvoma svetovými vojnami pôsobili v Košiciach mnohí avantgardní výtvarníci , zároveň aj výstavná činnosť múzea bola veľmi pestrá, takže materiálu bolo dostatok.

Autori plagátov boli zamestnancami dielne, ale zostávali zväčša neznámi. Pri návrhoch vychádzali priamo z diel vystavujúcich umelcov, prípadne z vlastných kresieb. Plagáty silne citujú estetiku či výtvarný štýl vystavujúceho autora, príp. výtvarnej skupiny.

Zaujímavé je, že napriek stále pretrvávajúcemu záujmu o sieťotlač a ďalšie klasické techniky (napríklad tlač kovovými literami z výšky) litografia uniká pozornosti dizajnérov. Čiastočne sa to dá pochopiť jej absolútnou nekompatibilitou s digitálnym procesom tvorby — jediný spôsob, ako urobiť transfer na kameň (okrem voľnej kresby rukou), je prostredníctvom kopírovacieho papiera. Možno by práve táto vlastnosť a s ňou spojená voľnosť, napríklad pri tvorbe písma, letteringu či typografických plagátov mohla byť zámienkou na zaujímavý workshop. Stačí len pohľadať u niekoho v ateliéri zaprášený litografický kameň.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.