Prvý máj. Sprievod. Bratislava

Juraj Bartoš

datace:
rozměry: výška 45.8 cm, šírka 30.4 cm
výtvarný druh: fotografie
typ objektu: pozitívstredný formát
materiál: fotografický papír
papír fotografický
technika: černobílá fotografie
fotografie, černobílá
značení:
galerie: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Aurel Hrabušický
inventární číslo: UP-DK 4210
zo súboru: Prvý máj. Sprievod. Bratislava
objednat reprodukci

Zo zachovaných častí archívu vysvitá, že svoje rozsiahle viacročné projekty Juraj Bartoš uskutočňoval až od prvej polovice osemdesiatych rokov. Hlavná téma fotografi ckého súboru sa vynorila až postupne z niektorých čiastkových tematických projektov, ktoré navzájom súviseli. Napríklad 1. máj ako „sviatok pracujúcich“, bol jedným z ťažiskových bodov komunistického „výročného kalendára“. Účasť na jeho celebrovaní bola pre väčšinu aktívneho obyvateľstva povinná.

Juraj Bartoš podobne ako viacerí iní dokumentaristi fotografoval aj hlavnú časť oficiálneho programu, prvomájový sprievod, tzv. manifestáciu pracujúcich, ale sústredil sa predovšetkým – a to už nerobili mnohí – na jeho vedľajší produkt, tzv. prvomájové „ľudové veselice“, v ktorých sa „pracujúci ľud“ uvoľňoval po absolvovaní povinnej manifestácie. Prvomájové sprievody končili vzdávaním holdu štátnym a miestnym funkcionárom, ktorí sa na plne obsadených slávnostných tribúnach týčili nad prechádzajúcim davom. Povinná masová účasť obyvateľstva a organizačný chaos spôsobili, že sprievody boli veľmi zdĺhavé, plné čakania a „prestojov“. Unavení, postávajúci ľudia s poskladanými transparentmi, opierajúci sa o štandardy s akýmisi novodobými ikonami, vyretušovanými fotografickými portrétmi vedúcich komunistických predstaviteľov, sa stali častým objektom záujmu českých aj slovenských dokumentaristov. V ich záberoch, v čase svojho vzniku prirodzene nezverejňovaných, bol zjavný kritický odstup, ústiaci niekedy až do paródie.

Aurel Hrabušický ● Juraj Bartoš. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009.