Prvomájová veselica. Bratislava

Juraj Bartoš

datovanie:
miery: výška 45.8 cm, šírka 30.4 cm
výtvarný druh: fotografia
typ objektu: pozitívstredný formát
materiál: fotografický papier
technika: čiernobiela fotografia
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Aurel Hrabušický
inventárne číslo: UP-DK 4402
zo súboru: Prvomájová veselica. Bratislava
objednať reprodukciu

Zo zachovaných častí archívu vysvitá, že svoje rozsiahle viacročné projekty Juraj Bartoš uskutočňoval až od prvej polovice osemdesiatych rokov. Hlavná téma fotografi ckého súboru sa vynorila až postupne z niektorých čiastkových tematických projektov, ktoré navzájom súviseli. Napríklad 1. máj ako „sviatok pracujúcich“, bol jedným z ťažiskových bodov komunistického „výročného kalendára“. Účasť na jeho celebrovaní bola pre väčšinu aktívneho obyvateľstva povinná. 

Po ofi ciálnej časti programu nasledovala „zábavná“ časť – ľudové veselice prebiehali v rôznych častiach mesta, ale najväčšia sa odohrávala v blízkosti lunaparku v petržalskom Sade Janka Kráľa. Prostredie nenáročného zábavného programu s ľudovou dychovkou sa tak bezprostredne prelínalo s prostredím púťových atrakcií, ľudovosti iného typu. Na tomto mieste sa však neschádzala reprezentatívna vzorka obyvateľstva. Časť mladých a rodičov s deťmi smerovala k lunaparku a na veselici zostali hlavne veteráni prvomájových zábav, zúfalci svojho druhu, lebo len takí sa v tomto prostredí vedeli náležite uvoľniť.

Aurel Hrabušický ● Juraj Bartoš. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009.